(EN below)
Medijų laboratorija-autobusiukas iš “Ars Electronica” festivalio.

Spalio 7d., 17-21 val. SODAS 2123 kultūros komplekse bei Alt Lab studijoje apsistos mobili laboratorija „media – lab – van“, apsilankiusi Austrijos mieste Linze vykusiame festivalyje „Ars Electronica“. Jaunieji menininkai ir jų autobusiukai, galvodami apie festivalio temą „Planet B“, sukorė beveik 3000 km ir Vilniuje užbaigs savo antrąją veiklos dalį. Grupė VDA studentų visus kviečia į dvi dirbtuves:

„Canopic jars of analogus embryos“:

Dirbtuvių metu, dalyviai turės galimybę teoriškai ir praktiškai susipažinti su embriono būsena, grįžtant į šią pradinę stadiją – atkuriant šią poziciją. Dirbtuvėse bus analogiškai fotografuojami kartu sukurti embrionai, o vėliau juos konservuosime „canopic jars“ gamindami film soup „konservantą“.

Dirbtuvių vedėjai:
Dagnė Petkevičiūtė
Dominykas Andriuškevičius
Kotryna Mauragytė

„Reverse – luriki“:

Tai dirbtuvės, kurių metu perklausime vertę fotografijų, esančių asmeniniame archyve. Dalyvis pasisavina dirbtuvių vedėjos šeimyninę nuotrauką, interpretuoja jos turinį ir manipuliuoja vaizdu, kaip užsigeidžia.

Dirbtuvių vedėja:
Margarita Valionytė

*Į „reverse – luriki“ dirbtuves kviečiame pasiimti savo arba svetimos šeimos fotografijas. Dirbtuvių metu iš fotografijų sukurti kūriniai bus instaliuojami kaip bendra kolekcija – archyvas netrukus vyksiančioje parodoje.

Abiejų dirbtuvių rezultatus vėliau bus galima išvysti parodoje, vyksiančioje FAMM kultūros erdvėje, SODAS 2123 kultūros komplekse. Apie parodos datą pranešime jau netrukus.

Pirmoji laboratorijos dalis vyko Austrijoje – daugiau https://ars.electronica.art/planetb/en/wind-from-the-east/

Projekto iniciatorius – Vytautas Michelkevičius

Renginio koordinatorė – Dagnė Petkevičiūtė

Renginio organizatoriai:
Dagnė Petkevičiūtė
Dominykas Andriuškevičius
Margarita Valionytė
Kotryna Mauragytė

Vizualas – Kotryna Mauragytė

Partneriai ir rėmėjai: Vilniaus dailės akademija, Erasmus+, Institutio Media, MENE, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Alt Lab ir Mindaugas Gapševičius, LTMKS, SODAS 2123, festivalis ūmėdė.

EN

Media laboratory – van from the “Ars Electronica” festival.

On October 7’th , 5-9 p.m. the mobile laboratory “media – lab – van”, after visiting the “Ars Electronica” festival in Linz, Austria, will make a stop at the SODAS 2123 cultural centre and in the Alt Lab studio. The young artists in their vans, having reflected on the theme called “Planet B”, have covered almost 3000 km and will finish the second part of their activities, this time in Vilnius. A group of VDA students invites you to two workshops:

„Canopic jars of analogus embryos“:

During the workshop, participants will have the opportunity to theoretically and practically familiarize themselves with the state of an embryo by recreating this position. Such co-created “embryos” will be pictured on analog film and later preserved in canopic jars by making film soup “preservative”.

The workshop will be led by:
Dagnė Petkevičiūtė
Kotryna Mauragytė
Dominykas Andriuškevičius

“Reverse – luriki”:

This is a workshop where we question the value of photographs belonging to our personal archive. The participant interprets and manipulates the photographs that belong to the family of the workshop supervisor however he or she desires.

The workshop will be led by:
Margarita Valionytė

*To the “Reverse – luriki” workshop we invite you to bring one photograph that belongs to either your own or other family. During the workshop, the works created from the photographs will be installed as a collection – archive in the upcoming exhibition.

The results of both workshops will later be seen in the exhibition held in the cultural space of FAMM, SODAS 2123 cultural centre. The date of the exhibition will be announced soon.

The first part of the media – van – lab took place in Austria – more about it on: https://ars.electronica.art/planetb/en/wind-from-the-east/

Project convener – Vytautas Michelkevičius

Coordinator – Dagnė Petkevičiūtė

Event organisers:
Dagnė Petkevičiūtė
Dominykas Andriuškevičius
Margarita Valionytė
Kotryna Mauragytė

Visual – Kotryna Mauragytė

Partners and sponsors: Vilniaus dailės akademija, Erasmus+, Institutio Media, MENE, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Alt Lab ir Mindaugas Gapševičius, LTMKS, SODAS 2123, festivalis ūmėdė.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.